Avisita Gasellföretag 2010

Avisita har kvalificerat sig in på listan över Gasellföretag i Sverige och hamnar på 66:e plats av Gasellföretagen i Västra Götalands län. Avisitas genomsnittsliga tillväxt är 132%.

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch, som visat att det är de små, snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.
Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta s.k. musföretagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa.

Gasellerna är således näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses mindre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Gasellkriterierna
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen. En gasell har:

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser

Källa: Dagens Industri, www.di.se/gasell.