Utland

Avtal med Samköp

Avisita har skrivit avtal med Skandinaviska Samköpsgruppen AB och erbjuder nu leverantörer att sänka sina inköpskostnader via förmånliga inköpsavtal.

Samköp arbetar med att hjälpa företag inom hotell-, konferens- och restaurangbranschen att få bättre lönsamhet och är specialister på upphandling av allt som behövs för driften inom dessa områden. Samköps avtal med alla viktiga leverantörer hör i regel till de bästa i branschen.

Medlemskapet i Samköp ingår i ert Smart Tools-avtal. Via Samköp  får ni den hjälp ni behöver för att få kostnadseffektiva inköp. Ni har samtidigt full frihet att använda t.ex. lokala leverantörer när ni så önskar men erfarenheten visar att desto fler av Samköps avtal ni utnyttjar desto mer kan ni sänka era kostnader.

Läs mer om Samköp på samkop.se eller kontakta oss så berättar vi mer!