EVENEMANG OCH KONGRESS

Värdskapshöjande evenemangsbokning

Som centralbokning och officiell bokningspartner samordnar Avisita all bokning, administration och logistik för evenemanget och berörda målgrupper. Det finns en tydlig mottagare för alla frågeställningar gällande deltagares och besökares vistelse.

Avisita kvalitetssäkrar bokningsprocessen och gör den mätbar samtidigt som servicenivån och värdskapet stärks. Med vår unika affärsmodell, blir vi dessutom en intäktsmotor till evenemanget.