Avisita överträffar branschindex i kundnöjdhetsmätning!

NPS är ett enkelt och beprövat sätt att mäta kundnöjdhet och är ett index som bygger på en enda fråga:  Skulle du rekommendera Avisita till en kollega eller vän? Svaren ges på en skala från 0 till 10, där 10 motsvarar en mycket hög sannolikhet att kunden skulle rekommendera varumärket till en vän, medan 0 är helt osannolikt. Enkäten som Avisita skickade ut, lämnade även utrymme för övriga kommentarer och synpunkter vilket är viktigt för att kunna agera på resultatet med konkreta åtgärder.

För att säkerställa att alla som fick enkäten hade upplevt Avisitas service nyligen, skickades den till de drygt 150 kunder som använt Avisitas bokningstjänst under den senaste månaden.

90 personer besvarade enkäten som gav ett NPS-resultat på 70 vilket kan jämföras med snittet på 30 för rese- och boenderelaterade webbtjänster eller med den bransch som har högst NPS vilket är konsultbranschen (60).

Det är väldigt roligt att vårt resultat ligger lika högt som i konsultbranschen. För precis som en konsult, så har vi alltid kundens bästa för våra ögon och det är vår nischade expertkunskap vi säljer, inte bara hotell- eller vandrarhemsnätter. Vi är inte som andra självbokningstjänster och inte heller en vanlig resebyrå. Vi är specialister på boendelösningar för yrkesarbetare. Vi levererar 100 % professionell service med ett leende i en hårt konkurrensutsatt bransch. Mätningen är ett kvitto på att vi gör och tänker rätt”, säger Karolina Flink Berndtsson, VD på Avisita.

Avisita är som många andra bolag i branschen påverkade av pandemin, men det märks nu på den kraftiga ökningen av antalet bokningar att omvärlden börjar återgå till det normala. Detta visade sig inte minst under september månad, då företaget hade all-time-high på antalet bokningar sedan man började mäta. Det märks även på boendepriserna som stigit avsevärt den sista tiden.

Vi märker av en generell prisökning bland våra leverantörer, vilket gör att vi måste anstränga oss extra mycket för att hitta ett boende som möter kundens budgetkrav. Vi är många nya på bokningen eftersom vi växer, så ibland kan detta ta lite tid. Då får vi jobba extra hårt på att ge den där lilla extra servicen.”, säger Karin Lonntorp, operativ chef. ”Att vi trots denna utmaning, får ett sådant högt resultat på mätningen är mycket glädjande!”, avslutar Karin.

Som servicebolag är vi ingenting utan våra kunder. Vi vill ständigt ligga i framkant när det gäller att förstå våra kunders behov och snabbt agera på dem med ett anpassat serviceutbud.

”Vi kommer att genomföra NPS-mätningar löpande under året som kommer, så att vi är säkra på att vi gör rätt saker, på rätt sätt så att våra kunder förblir lojala och vill rekommendera oss vidare. Rekommendationer är vår bästa marknadsföring!”, avslutar Karolina Flink Berndtsson.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Integritetspolicy.