Medlemskap

Resegaranti hos Kammarkollegiet

Avisita ställer säkerhet för resegaranti hos Kammarkollegiet. Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens. Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

UC Sigill

AVISITA AB (556667-2068) har UC GULD (HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET).
UC GULD indikerar att AVISITA AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. UC Risk uppdateras dagligen och bedömer sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år.

Medlemmar i Västsvenska Handelskammaren

Handelskammaren är det västsvenska näringslivets egna och helt fristående organisation. Hos oss kan människor och företag träffas, knyta kontakter och lära av varandra. Tillsammans med närmare 3 000 medlemsföretag arbetar vi både lokalt och nationellt för att göra Västsverige till en attraktiv plats där man kan leva och göra affärer.

Länk till Handelskammaren

Medlemmar i Företagarna

Sveriges största organisation för små och medelstora företag, Företagarna, företräder över 60 000 företagare och samhällsbärare och har 250 lokalföreningar i Sverige. Företagarna drivs av att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är en av de bästa länderna att leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem.

Länk till Företagarna