Skip to content

MILJÖPOLICY

Vår miljöpolicy

Avisita värnar om miljön och ska aktivt och förebyggande arbeta för att förbättra verksamheten och våra tjänster inom miljöområdet. Vi ska informera och engagera våra kunder och medarbetare till att vara delaktiga i miljöfrågor så att miljöarbetet är en naturlig del i vår vardag.

Vi ska samarbeta med och prioritera andra miljötänkande företag och leverantörer och
uppmuntra dem där det finns förbättringspotential. Vi ska motsvara och sträva efter att överträffa de lagar och krav som ställs från samhället och av våra kunder.

Vi ska, där det är möjligt, använda förnyelsebara energikällor och material. Vårt miljöarbete ska vara levande och kännetecknas av ärlighet, öppenhet och ständiga förbättringar. Miljöarbetet ska vara miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Så här tar vi ansvar för miljön

Det gör vi genom att:

  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter och tjänster samt i vår vardag.
  • Ha en pågående dialog med våra leverantörer gällande miljöfrågor.
  • Välja miljövänliga alternativ för våra resor, transporter, inköp och aktiviteter.
  • Underlätta för våra kunder att välja miljövänliga alternativ i vårt tjänsteutbud.
  • Hantera vårt avfall på ett miljöriktigt sätt.
  • Uppmana medarbetarna att släcka onödig belysning, stänga av datorskärmar och datorer och spara på papper.
  • Hänsyn till miljö ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla viktiga beslut.
  • Medarbetarna ska vara delaktiga i företagets miljöarbete och vara insatta i gällande lagar och miljöutvecklingen inom branschen samt uppmuntras till att agera miljömedvetet även utanför arbetstid.
  • Kommunikation och information ska i första hand distribueras och tillhandahållas elektroniskt.

Telefon:

E-post:

Öppettider:

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Integritetspolicy.