Skip to content

integritetspolicy

Personuppgifter och dess hantering:

I vår integritetspolicy hittar du information om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, för vilket ändamål vi hanterar personuppgifterna och hur länge vi sparar uppgifterna samt vilka rättigheter du har. 

All information har vi samlat i vårt dokument som för enkelhets skull kan läsas via denna PDF.